Privatumo politika ir slapukai

 • Asmens duomenis (toliau vadinami „duomenimis“) mes tvarkysime tik atsižvelgdami į būtinybę ir siekdami teikti tinkamai veikiančios ir patogios interneto svetainės paslaugą, įskaitant jos turinį ir joje siūlomas paslaugas.

  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 4 straipsnio 1 dalimi, vadinamuoju Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), duomenų „tvarkymas“ – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar jų su rinkiniu atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, ištrynimas ar sunaikinimas.

  Pagal šią Privatumo politiką mes įsipareigojame informuoti Jus apie asmens duomenų tvarkymo pobūdį, taikymo sritį, trukmę ir teisinį pagrindą, kiek mes patys savarankiškai arba kartu su kitais nusprendžiame dėl tvarkymo tikslų ir būdų. Be to, mes Jus informuosime apie trečiųjų šalių komponentus, kuriuos naudojame optimizavimo tikslais, siekiant pagerinti naudojimo kokybę, jei trečiosios šalys duomenis tvarko savo atsakomybe.

  Mūsų privatumo politika yra tokia:

  I. Informacija apie mus kaip atsakingą instituciją
  II. Naudotojų ir suinteresuotųjų šalių teisės
  III. Informacija apie duomenų tvarkymą

   

  I. Informacija apie mus kaip atsakingą instituciją

  Atsakingas šios svetainės teikėjas duomenų apsaugos požiūriu yra

  UAB Remmers Baltica“
  Dubliškių g. 4
  LT-02300 Vilnius

  Telefonas +370 5 2164237
  El. pašto adresas info@remmers.lt

  II. Naudotojų ir suinteresuotųjų šalių teisės

  Naudotojams ir duomenų subjektams suteikiamos toliau aprašytos teisės, susijusios su duomenų apdorojimu:

  teisė patvirtinti, ar konkretūs duomenys gali būti tvarkomi, teisė gauti informaciją apie apdorotus duomenis, papildomą informaciją apie duomenų tvarkymą ir duomenų kopijas (taip pat žr. BDAR 15 straipsnį);
  teisė taisyti ar papildyti neteisingus ar neišsamius duomenis (taip pat žr. BDAR 16 straipsnį);
  teisė nedelsiant ištrinti asmeninius duomenis (taip pat žr. BDAR 17 straipsnį) arba, jei BDAR 17 straipsnio 3 dalyje reikalaujama tolesnio tvarkymo, apriboti duomenų apdorojimą pagal BDAR 18 straipsnį;
  teisė gauti su asmeniniais duomenimis susijusią informaciją ir pateiktus duomenis bei perduoti šiuos duomenis kitiems teikėjams / valdytojams (taip pat žr. BDAR 20 straipsnį);
  teisė pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manoma, kad duomenis apie juos tvarkantis paslaugų teikėjas pažeidžia duomenų apsaugos nuostatas (taip pat žr. BDAR 77 straipsnį).
  Be to, paslaugų teikėjas privalo pranešti visiems gavėjams, kuriems paslaugų teikėjas atskleidė asmens duomenis, apie bet kokius duomenų pakeitimus ar jų ištrynimą bei duomenų tvarkymo apribojimus, kurie atitinka BDAR 16, 17 straipsnių 1, 18 dalies nuostatas. Tačiau ši pareiga nėra privaloma, jei toks pranešimas yra neįmanomas arba reikalauja ypatingų sąnaudų. Nepaisant to, vartotojas turi teisę gauti informaciją apie šiuos gavėjus.

  Be to, pagal BDAR 21 straipsnį, vartotojai ir duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad duomenys apie juos būtų tvarkomi ateityje, su sąlyga, kad teikėjo pateikti duomenys bus apdoroti pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą. Visų pirma, leidžiama paprieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės reklamos tikslais.

  III. Informacija apie duomenų tvarkymą

  Jūsų duomenys, apdorojami, naudojant mūsų tinklalapį, bus ištrinti arba užblokuoti iškart, kai išnyks būtinybė juos saugoti, kai duomenų ištrynimas neprieštaraus įstatymuose numatytiems išlaikymo reikalavimams, ir todėl jokios kitos informacijos apie atskirus apdorojimo būdus pateikti nebūtina.

  Serverio duomenys

  Dėl techninių priežasčių, ypač siekiant užtikrinti saugų ir stabilų interneto veikimą, duomenys per Jūsų interneto naršyklę yra perduodami mums ar mūsų interneto paslaugų teikėjui. Naudojant vadinamąsias registracijos bylas, be kitų dalykų, renkami duomenys apie Jūsų interneto naršyklę, operacinę sistemą, svetainę, iš kurios perėjote į mūsų svetainę (URL nukreipimas), svetainę (-es), kurioje (-se) lankėtės, atitinkamos prieigos tipą ir versiją, datą ir laiką, taip pat interneto ryšio IP adresą, kuris naudojamas prieigai mūsų internetinės svetainės.
  Šie surinkti duomenys bus laikinai saugomi, bet nebus bendrinami su kita informacija apie Jus.
  Nurodytas duomenų saugojimas organizuojamas, nepažeidžiant BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f) punkto teisinio pagrindo. Mūsų teisėtas interesas yra mūsų svetainės tobulinimas, stabilumas, funkcionalumas ir saugumas.
  Duomenys ištrinami ne vėliau kaip po septynių dienų, jei jų nereikia saugoti kaip įrodymų. Priešingu atveju, galioja teisė visiškai ar iš dalies išsaugoti duomenis, kol pavyks galutinai išaiškinti incidentą.

  Slapukai

  a) Sesijos slapukai

  Mes savo svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai ar kitos saugojimo technologijos, kurias Jūsų prietaise laiko ir saugo naudojama interneto naršyklė. Šie slapukai individualiai apdoroja tam tikrą informaciją apie Jus, pvz., apie Jūsų naršyklę arba vietovės duomenis, arba Jūsų IP adresą.

  Šis apdorojimas padeda mums sukurti patogesnę, veiksmingesnę ir saugesnę svetainę, nes, pavyzdžiui, tai leidžia mums atkurti savo svetainę įvairiomis kalbomis arba pasiūlyti prekių krepšelio funkciją.

  Šio apdorojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal šį punktą slapukai apdoroja duomenis, kad būtų pasirašyta sutartis arba sutarties tvarkymo tikslais.

  Jei duomenų apdorojimas skirtas ne sutarties sudarymui ar sutarties įvykdymui, tuomet mūsų teisėtas interesas yra pagerinti svetainės funkcionalumą. Tokiu atveju teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

  Jums uždarius interneto naršyklę, šie sesijos slapukai yra pašalinami.

  b) Trečiosios šalies slapukai

  Jei būtina, mūsų svetainėje taip pat naudojami partnerių bendrovių, su kuriomis bendradarbiaujame, slapukai, skirti svetainės reklamai, analizei ar funkcijų tobulinimui.

  Dėl išsamesnės informacijos, visų pirma dėl šių trečiųjų šalių slapukų tvarkymo tikslų ir teisinio pagrindo, žr. Toliau pateiktą informaciją.

  c) Galimybė ištrinti

  Galite pasitrinkti galimybę ištrinti slapukus arba apriboti slapukų įdiegimą, nustatydami savo interneto naršyklę. Galite bet kuriuo metu ištrinti anksčiau išsaugotus slapukus. Tačiau veiksmai, kuriuos reikia atlikti, ir priemonės priklauso nuo konkrečios Jūsų interneto naršyklės. Jei turite klausimų, naudokitės savo interneto naršyklės pagalbos funkcija arba dokumentais, kreipkitės į gamintoją arba techninės pagalbos tarnybą. Tačiau, naudojant vadinamuosius „Flash“ slapukus, nepavyks atsisakyti informacijos apdorojimo, pasirinkus naršyklės nustatymus. Vietoj jos, turite pakeisti savo „Flash Player“ funkcinio įrenginio nustatymą. Reikalingi veiksmai ir priemonės priklauso nuo konkretaus „Flash Player“ funkcinio įrenginio. Jei turite kokių nors klausimų, naudokite „Flash Player“ pagalbos funkciją arba dokumentus, arba susisiekite su gamintoju ar techninės pagalbos tarnyba.

  Tačiau jei pasitrinksite galimybę ištrinti slapukus arba apribosite slapukų įdiegimą, tai gali reikšti, kad galėsite naudotis ne visomis mūsų svetainės funkcijomis.

  Kontaktinės užklausos / kontaktinės galimybės

  Jei susisiekiate su mumis per kontaktinę formą arba el. laiškus, Jūsų pateikti duomenys bus naudojami Jūsų užklausai apdoroti. Duomenys yra reikalingi tam, kad būtų apdorota Jūsų užklausa ir į ją būtų atsakyta – be šių duomenų negalime atsakyti į Jūsų užklausą arba geriausiu atveju atsakysime tik iš dalies.

  Šio duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

  Jūsų duomenys bus ištrinti, kai galutinai bus apdorota Jūsų užklausa, o ištrynimas neprieštaraus jokiems įstatymuose numatytiems saugojimo reikalavimams, pavyzdžiui, vėlesniam sutarties vykdymui.

  Google Analytics

  Savo svetainėje mes naudojame „Google Analytics“. Tai yra „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 JAV, toliau vadinama „Google“, teikiama žiniatinklio analizės paslauga.„Google“, sertifikuota pagal ES ir JAV privatumo apsaugą, garantuoja, kad ES duomenų apsaugos standartų bus laikomasi taip pat apdorojant duomenis JAV, žr.
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  Paslauga „Google Analytics“ naudojama analizuoti vartotojų elgesį mūsų svetainėje. Teisinis šios paslaugos pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas šiuo atveju – tai mūsų svetainės analizė, optimizavimas ir ekonominis veikimas.

  Su naudotoju ir su vartotojais susijusi informacija, pvz., IP adresas, vietovė, laikas ar lankymosi mūsų svetainėje dažnumas, perduodami „Google“ serveriui JAV ir saugomi ten. Tačiau mes naudojame taip vadinamąją „Google Analytics“ anonimizavimo funkciją. Naudodamas šią funkciją, „Google“ sutrumpina IP adresą ES / EEE.

  Tokiu būdu surinktus duomenis „Google“ galės panaudoti vėl, kad mums pateiktų apsilankymų mūsų svetainėje apžvalgą ir įvertintų svetainės naudojimą. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami, teikiant kitas paslaugas, susijusias su mūsų interneto svetainės naudojimu ir naudojimusi internetu.

  „Google“ teigia, kad Jūsų IP adreso nesieja su kitais duomenimis. Be to, „Google“ Jus supažindina su papildoma informacija apie Jūsų duomenų apsaugą, pvz., nurodo būdus apriboti duomenų naudojimą, žr.
  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

  Be to, „Google“ siūlo vadinamąją „deactivation add-on“ paslaugą bei papildomą informaciją, žr.
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Šis papildinys gali būti įdiegtas, naudojant įprastas interneto naršykles, ir leidžia Jums toliau kontroliuoti „Google“ surinktus duomenis, kurie renkami, Jums apsilankius mūsų svetainėje. Papildinys „Add-on“ informuoja „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js), kad informacija apie lankymąsi mūsų svetainėje neturi būti perduota „Google Analytics“. Tačiau tai netrukdo, kad informacija būtų perduodama mums ar kitiems žiniatinklio analizės paslaugų teikėjams. Žinoma, šioje Privatumo politikoje taip pat rasite informacijos apie tai, kokias kitas žiniatinklio analizės paslaugas mes naudojame.